הנופלים

דוד שורץ

בן לאה ושלמה-זלמן, נולד בסולוסלוטפינה צ'כוסלובקיה בשבט תרפ"ב, פברואר 1922, ניצל ממחנה ההשמדה באושוויץ ועלה להילחם על חרות ישראל. שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", במחלקת להבות הבשן.

נפל ב-י"ר בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: מצודת כח

אליעזר (ילי) שבט

בן שרה (סוניה( ואברהם), נולד בנהלל ב-י"ח באלול תרפ"ז, 15 בספטמבר 1927, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים-דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

מקום מנוחתו: מצודת כח

מרדכי (מוניה) ראוך

בן חנה ויהודה, נולד בסאנוק, חבל גליציה, פולין ב-ו' טבת תרפ"ג, 25 בדצמבר 1922. במלחמת העולם התנדב לצבא האדום ואחריה עלה באניית המעפילים "חנה סנש" ב-25.12.45. שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל" במחלקת להבות הבשן.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: מצודת כח

דוד (דודו) צ’רקסי

בן חנה ומשה, נולד בחיפה בי"ב בתשרי תרפ"ו, 30 בספטמבר 1925, שירת בפלמ"ח כמפקד מחלקה בגדוד השלישי – "הגליל", היה חבר בגרעין 'בני פל"ד' להתיישבות מושבית.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: מצודת כח  

פילון (ידידה) פרידמן

בן שרה ושמואל, נולד בלבוב, פולין ב-י"ב באלול תרפ"ט, 17 בספטמבר 1929, שירת בפלמ"ח כמפקד מחלקה בגדוד השלישי – "הגליל". היה חבר ההכשרה המגויסת של התנועה המאוחדת בכפר גלעדי וחבר בקיבוץ מעיין ברוך.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: הר הרצל בירושלים

אליעזר פוטרמן (פוטר)

בן אסתר ופנחסן, נולד בנובה קורשה, פולים ב-ב' באייר תר"ץ, 30 באפריל 1930, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל" כחבר ההכשרה המגויסת הצופים-דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

מקום מנוחתו: מצודת כח

יזהר ערמוני

גיבור ישראל, בן יהודית וגדליה, נולד בירושלים ב-כ"ו בתמוז תרפ"ט, 3 באוגוסט 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

מקום מנוחתו: מצודת כח

בועז עמיקם

בן ציפורה (בת הרב הראשי בחיפה ברוך מרקוס) וישראל, נולד בחיפה ב-ג' בניסן תרפ"ט, 13 באפריל 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948

 

מקום מנוחתו: חיפה 

משה (מרסל) סטשי (סצ’י)

בן רוזה ומרקו, נולד בסופיה, בולגריה ב-ב' באלול תרפ"ט, 7 בספטמבר 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת – הנוער העובד והעולה – דפנה.

נפל ב-ו' בניסן תש"ח, 15 באפריל 1948

מקום מנוחתו: חולתה

משה (מוסה) נאמן

בן יפה ואהרון, נולד בתל אביב ב-כ' בכסלו תרפ"ט, 3 בדצמבר 1928, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת של התנועה המאוחדת בכפר גלעדי וחבר בקיבוץ מעיין ברוך.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: מצודת כח  

שלמה מזרחי

בן פרידה וישעיה, נולד בירושלים ב-ח' באדר ב' תרפ"ט, 20 במארס 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת של התנועה המאוחדת בדגניה ב'.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

מקום מנוחתו: מצודת כח

מלאכי מושקוביץ’

בן סוניה וברוך, נולד בתל אביב ב-י"ג בשבט תרפ"ט, 27 בינואר 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

מקום מנוחתו: מצודת כח

ישראל לוינסקי

בן יוכבד וחנוך, נולד בביאליסטוק, פולין ב-י"ז מרחשוון תרפ"ט, 31 באוקטובר 1928 שירת בפלמ"ח בגדוד השלישיהגליל", כחבר ההכשרה המגויסת של התנועה המאוחדת בכפר גלעדי וחבר בקיבוץ מעיין ברוך.

מת מפצעיו ב-י"ג בניסן תש"ח, 22 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: כפר גלעדי

חנן כוכבא (שטרן)

בן חנה ופרידריך, נולד בגרמניה ב-ח' בתמוז תרפ"ח, 26 ביוני 1928, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – ה"גליל", כחבר ההכשרה המגויסת של התנועה המאוחדת בדגניה ב'.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

 

 

מקום מנוחתו: מצודת כח

אברהם (אברהמיק) כהן

בן רבקה ואורי, נולד בירושלים ב-ה' בטבת תר"ץ, 8 בינואר 1930, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948

 

מקום מנוחתו: מצודת כח

אמנון (אמונה) יקותיאלי (קותי)

בן יהודית (בתו של עקיבא וייס, ממייסדי תל אביב) ויוסף, נולד בירושלים ב-י"ח באדר ב', תרפ"ט, 30 במארס 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

 

מקום מנוחתו: מצודת כח

יצחק יזרעאלוביץ’

בן מלכה ואברהם, נולד בקאליש, פולין בתרפ"ג, 1923 ניצול שואה – נצר אחרון, עלה בספינת המעפילים "כתריאל יפה" ב-13.8.46, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל" במחלקת להבות הבשן.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

מקום מנוחתו: מצודת כח  

יובל טולצ’ינסקי

בן שושנה ושלום, נולד בחיפה ה-כ"ח באדר תרפ"ט, 9 באפריל שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל.

מקום מנוחתו: מצודת כח

נחמיה ויסוצקי

בן אסתר ואבנר, נולד בירושלים ב-כ"ד בתמוז תרפ"ט, 1 באוגוסט 1929, שירת בפלמ"ח בגדוד השלישי – "הגליל", כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל בי"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948

 

מקום מנוחתו: מצודת כח

צבי הורביץ

בן פרידה ואליעזר, נולד בחיפה ב-ד' באלול תרפ"ט, 9 בספטמבר 1929, שירת בפלמ"ח, בגדוד השלישי – "הגליל" כחבר ההכשרה המגויסת הצופים – דפנה.

נפל ב-י"א בניסן תש"ח, 20 באפריל 1948.

 

מקום מנוחתו: מצודת כח